Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

ĽUBOMÍR PETRÍK: Pozvánka na MODLITBY MLADÝCH ZA MLADÝCH na HORU ZVIR v LITMANOVEJ

18.07.2020 | Pozvánka/Príhovor

Pútnické centrum hory Zvir v Litmanovej Vás pozýva na „ Modlitby mladých za mladých“, ktoré sa
budú konať raz v mesiaci podľa programu.
Sv. Otec Ján Pavol II. povedal mladým: „ Vy ste budúcnosť cirkvi. „
Páter Pio- muž modlitby povedal, že modlitba je najmocnejšia zbraň akú má kresťan tu na tejto Zemi.
24.februára 1991 na hore Zvir v Litmanovej , Panna Mária povedala, že modlitba je veľká zbraň,
ktorou si vydobyjeme čokoľvek, ak vychádza z čistého srdca.
Budeme sa modliť za všetkých mladých, aby Ježiš Kristus na príhovor Panny Márie vstúpil do ich
životov a sŕdc a tak ho prijali za svojho Pána.
Budeme spoločne prosiť Boha, aby mladí ľudia dali svoju inteligenciu, talenty, nadšenie, súcit a silu
do služieb životu a tak sa stali „svetlom“ pre svojich blízkych aby mohli platiť slová Jána Pavla II.:
„ A ak vás uvidia vaši vrstovníci, budú môcť zvolať: Pôjdeme s vami, lebo sme počuli, že s Vami je
Boh“. / Zach 8,23/


Facebook Instagram Youtube