Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

LITMANOVSKÁ VIZIONÁRKA IVETA: Spomienka na prvý deň zjavení po 30tich rokoch - druhá časť

06.08.2020 | Pozvánka/Príhovor

"Diali sa veci, ktoré neboli možné. To prvé, čo mi napadlo, keď som ju zbadala, bolo, že som jej vo vnútri začala hovoriť " mami ".

To, že sme ju smeli vidieť, bolo vďaka tomu, že sme ju potrebovali vidieť, aby sme sa nebáli. Bol to najbezpečnejší okamih v mojom živote, kedy som cítila, že sa mi nič nemôže stať pretože Panna Mária ma miluje natoľko, že mi ponúkne ochranu, ktorá je viac, než si viem predstaviť. "Vizionárka Iveta spomína po 30tich rokoch na zjavenia v Litmanovej. Tento rozhovor bol nahraný 1.8.2020 v Litmanovej.


Facebook Instagram Youtube