Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

PRIHOVOR LITMANOVSKEJ VIZIONÁRKY IVETY: Spomienka na posledný deň zjavení - druhá časť

10.08.2020 | Pozvánka/Príhovor

“Pri pohľade na ňu som si liečila obrovské rany...a zrazu to bolo preč. Nevedela som, čo budem robiť, a čo bude nasledovať. Nemala som na mysli nič, čo by sa vyrovnalo tomu, čo som zažila doteraz. Tak som sa nasledujúcich 9 rokov snažila adaptovať na svet, do ktorého som vstúpila a pokúšala som sa aj uniknúť. Bol to únik z obrovskej bolesti, ktorá mi zostala v srdci.“
Vizionárka Iveta spomína po 30tich rokoch na zjavenia v Litmanovej. Tento rozhovor bol nahraný 1.8.2020 v Litmanove


Facebook Instagram Youtube