Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube
  • Slovenský jazyk
  • Lingua Italiana
  • Українська мова
  • Deutsche Sprache
  • English language

Prihovor Litmanovskej vizionárky Ivety: Spomienka na posledný deň zjavení - druhá časť

10.08.2020 | Pozvánka / Príhovor

“Pri pohľade na ňu som si liečila obrovské rany...a zrazu to bolo preč. Nevedela som, čo budem robiť, a čo bude nasledovať. Nemala som na mysli nič, čo by sa vyrovnalo tomu, čo som zažila doteraz. Tak som sa nasledujúcich 9 rokov snažila adaptovať na svet, do ktorého som vstúpila a pokúšala som sa aj uniknúť. Bol to únik z obrovskej bolesti, ktorá mi zostala v srdci.“ Vizionárka Iveta spomína po 30tich rokoch na zjavenia v Litmanovej. Tento rozhovor bol nahraný 1.8.2020 v Litmanove


Facebook Youtube