Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube
  • Slovenský jazyk
  • Lingua Italiana
  • Українська мова
  • Deutsche Sprache
  • English language

Príhovor: Pútnické miesto Klokočov: Duchovné centrum Zemplína

13.08.2020 | Pozvánka / Príhovor

Drahí mariánski ctitelia, zaspomínajte si s nami na tohtoročné posvätenie základného kameňa nového Pútnického centra v pútnickom mieste Klokočov Výročná púť v Klokočove sa uskutoční 15. a 16. augusta 2020. Vzhľadom k epidemiologickej situácii bude výročná púť organizovaná iba na farskej úrovni, ktorú môžete sledovať prostredníctvom Televízie LOGOS .


Facebook Youtube