Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

PRÍHOVOR: Pútnické miesto Klokočov: Duchovné centrum Zemplína

13.08.2020 | Pozvánka/Príhovor

Drahí mariánski ctitelia,
zaspomínajte si s nami na tohtoročné posvätenie základného kameňa nového Pútnického centra v pútnickom mieste Klokočov

Výročná púť v Klokočove sa uskutoční 15. a 16. augusta 2020. Vzhľadom k epidemiologickej situácii bude výročná púť organizovaná iba na farskej úrovni, ktorú môžete sledovať prostredníctvom Televízie LOGOS .


Facebook Instagram Youtube