Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube
  • Slovenský jazyk
  • Lingua Italiana
  • Українська мова
  • Deutsche Sprache
  • English language

...S BOŽÍM SLOVOM (13) - Dlžím

16.08.2020 | s-bozim-slovom

Každý jeden z nás, nekonečnému Bohu, dlží nekonečnú hodnotu. Naše hriechy zabíjajú jeho jednorodeného Syna. Boh však je schopný, i ochotný, celý dlh odpustiť. Rozdiel je len v tom, do akej miery si to uvedomujeme.


Facebook Youtube