Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube
  • Slovenský jazyk
  • Lingua Italiana
  • Українська мова
  • Deutsche Sprache
  • English language

HOMÍLIA: Vladyka Milan Chautur: Osamelosť si človek často spôsobuje sám

18.08.2020 | Homílie

Ak nazveme čosi, čo je dané Bohom zastaralé a stereotypné, potom nám zostane len samota. Samota, ktorá sa zračí práve u tých, ktorí zabudli, že základným vzťahom je vzťah človek a Boh a základným vzťahom medzi ľuďmi je vzťah v manželstve, muž a žena a základným spoločenstvom je rodina. Ak sa na tieto skutočnosti zabudne, potom niet divu, že sa človek dnes cíti sám.“ Vladyka Milan Chautur a jeho homília z 15.6.2020 pri príležitosti výročnej púte z pútnického miesta v KLOKOČOVE.


Facebook Youtube