Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

HOMÍLIA: Osamelosť si človek často spôsobuje sám

18.08.2020 | Homílie

Ak nazveme čosi, čo je dané Bohom zastaralé a stereotypné, potom nám zostane len samota. Samota, ktorá sa zračí práve u tých, ktorí zabudli, že základným vzťahom je vzťah človek a Boh a základným vzťahom medzi ľuďmi je vzťah v manželstve, muž a žena a základným spoločenstvom je rodina. Ak sa na tieto skutočnosti zabudne, potom niet divu, že sa človek dnes cíti sám.“
Vladyka Milan Chautur a jeho homília z 15.6.2020 pri príležitosti výročnej púte z pútnického miesta v KLOKOČOVE.


Facebook Instagram Youtube