Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

PRÍHOVOR VLADYKU CYRILA VASIĽA SJ: Spojenie s Bazilikou Santa Maria Maggiore nás viaže ku koreňom našej duchovnosti

19.08.2020 | Pozvánka/Príhovor

Vladyka Cyril Vasiľ nám porozprával o duchovnom príbuzenstve Klokočovskej svätyne s Bazilikou Santa Maria Maggiore v Ríme. V rozhovore s vladykom sa taktiež dozviete, čo je dôležité pre správne fungovanie dnešného sveta.

“Dnes sa celý problém a kontext rodín dostáva do nového svetla, v ktorom sa v súčasnosti strácajú jasné kontúry, ktoré vychádzajú z jasných antropologických princípov, čo je rodina, čo znamená vzťah muža a ženy. Toto všetko je dnes v mnohých úrovniach relativizované.“


Facebook Instagram Youtube