Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube
  • Slovenský jazyk
  • Lingua Italiana
  • Українська мова
  • Deutsche Sprache
  • English language

Príhovor: Otca Čintalu: Farára farnosti Klokočov: Veriaci si v hojnom počte prišli uctiť klokočovskú ikonu

20.08.2020 | Pozvánka / Príhovor

Otec Peter Čintala ďakuje všetkým, ktorí sa zúčastnili slávenia odpustu v Klokočove či osobne, alebo prostredníctvom živého vysielania. Zároveň pozýva všetkých veriacich k návšteve tohto pútnického miesta a taktiež k ďalšiemu sledovaniu televíznych prenosov z Klokočova.

“Každý z nás, ktorí navštívime toto odpustové miesto získava plnomocné odpustky, a preto budem veľmi rád, ak si nájdete cestu k nám do Klokočova pozdraviť Matku Klokočovskú.“


Facebook Youtube