Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube
  • Slovenský jazyk
  • Lingua Italiana
  • Українська мова
  • Deutsche Sprache
  • English language

HOMÍLIA = VLADYKA CYRIL VASIĽ: Sme gréckokatolíci a môžeme byť právom hrdí na to, kým sme

25.08.2020 | Homílie

“Sme svedkami konfrontácií týkajúcich sa na jednej strane slobody prejavu a na druhej strane limitov, či nevyhnutnej korektnosti obmedzujúcej túto slobodu. Diskusie o etike a morálke sa stávajú stále vyostrenejšími. Protikatolícka rétorika sa v istých kruhoch stáva stále nevyberanejšou. Cirkev chce prichádzať na stretnutie s Kristom, slovami žalmistu, ako nevesta ozdobená pre svojho ženícha. Po stáročia ľudia pripravovali na bohoslužbu to najkrajšie, čo mohli. Aj v najchudobnejšej dedinke sa snažili postaviť čo najkrajší chrám. Liturgia chce odzrkadľovať nábožnosť prelínajúcu sa s krásou.“


Facebook Youtube