Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

MICHALOVCE: Tento víkend sa môžeme tešiť na odpustovú slávnosť bl. Metoda Dominika Trčku

25.08.2020 | Pozvánka/Príhovor

Drahí diváci, pripomeňte si spolu s nami odpustovú slávnosť v Bazilike Zoslania Ducha Svätého v Michalovciach, ktorá sa konala pri príležitosti sviatku bl. Metoda Dominika Trčku. Odpustová slávnosť si pripomína život aj mučenícku smrť tohto redemptoristu, ktorý sa stal vzorom pre všetkých kresťanov vďaka jeho neuveriteľnej odvahe a schopnosti odpustiť svojim prenasledovateľom v čase komunistického režimu.

Vladyka Cyril Vasiľ SJ : "Pre našu cirkev spomienka na našich mučeníkov je jednak obnovením sa vo vernosti Kristovej cirkvi, vo vernosti vo viere a súčasne aj výzvou k tomu, aby sme túto vieru dokázali opäť vyznávať v tých pomeroch, ktoré my žijeme. V časoch bezprostredného prenasledovateľa otec Metod a mnohí iní vyznali vieru v Krista svojou vernosťou katolíckej cirkvi, svojou vytrvalosťou."


Facebook Instagram Youtube