Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

VLADYKA MILAN CHAUTUR CSsR : Veriaci už nevedia, čomu majú veriť

27.08.2020 | Pozvánka/Príhovor

Pripomeňme si spoločne kázeň vladyku Milana Chautura nakrútenú v roku 2016 pri príležitosti odpustovej slávnosti bl. Metoda Dominika Trčku v Bazilike Zoslania Ducha Svätého v Michalovciach. "Pozerajte na našich blahoslavených, vďaka nim sme tu. Vďaka tomu, že pretrpeli väzenie aj smrť. Pochopili, že je dôležité zostať verní pápežovi aj cirkvi. Je dôležité mať ich v úcte, nie len ako zašlých a dávnych, oni aj dnes môžu mať vplyv na naše myslenie a preto je treba prichádzať sem k blahoslavenému Metodovi Dominikovi Trčkovi a učiť sa od neho, ako sa zriecť i toho najprospešnejšieho, aby sme mohli byť prospešní iným."


Facebook Instagram Youtube