Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

ZNOVUZAVEDENIE STAROBYLEJ PRAXE: Eucharistia deťom

01.09.2020 | Pozvánka/Príhovor

Okrem nového cirkevného roka slávime v dnešný deň aj výročie znovuzavedenia starobylej praxe východných cirkví podávania Eucharistie malým deťom. Toto rozhodnutie prišlo do platnosti presne pred troma rokmi a teda 1. septembra 2017. Prostredníctvom tohto videa si pripomeňte spolu s nami celý proces znovuzavedenie Eucharistického prijímania deťom, no taktiež dôvody realizácie týchto zmien.
Vladyka Cyril Vasiľ: “V katolíckej cirkvi prevládol názor, že dieťa, ktoré získalo od svojich rodičov fyzický život, má také isté právo participovať aj na duchovnom živote, ktorý mu títo rodičia sprostredkovávajú prostredníctvom začlenenia do cirkvi formou krstu. A nejakým spôsobom by sa dalo povedať aj to, že tí rodičia, ktorí sýtia dieťa materiálnym pokrmom, majú také isté právo sýtiť ho aj duchovným pokrmom, privádzať ho ku Kristovi aj v tejto forme, ktorá napĺňa život kresťana.“


Facebook Instagram Youtube