Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

Apoštolát modlitby 4.9.2020: Drancovanie prírodného bohatstva planéty

04.09.2020 | Apoštolát modlitby

Spojme sa spoločne v modlitbe s vladykom Cyrilom Vasiľom v našej novej relácii Apoštolát modlitby. Dnešný apoštolát na prvý piatok v mesiaci je zároveň pobožnosťou k Božskému srdcu Ježišovmu počas prvých deviatich piatkov. Modlitby prvého piatku sú sprevádzané konkrétnym úmyslom Svätého otca. Počas dnešnej relácie sa modlíme za tento úmysel: Aby nebolo drancované prírodné bohatstvo našej planéty, ale aby sa využívalo primerane a spravodlivo. Poďme sa spoločne zjednotiť v modlitbe. ???? Slová Svätého otca prednesené Vladykom Cyrilom Vasiľom v dnešnej relácii: "Roztápanie sa ľadovcov, nedostatok vody, značná prítomnosť plastov a mikroplastov v oceánoch sú rovnako znepokojujúce skutočnosti, ktoré potvrdzujú naliehavosť zásahov, ktoré už nemôžeme odkladať. Vytvorili sme klimatickú núdzovú situáciu, ktorá vážne ohrozuje prírodu a životy, vrátane tých našich. Zabudli sme kto sme, stvorenia na Boží obraz. Povolané obývať ako bratia a sestry jeden spoločný dom."


Facebook Instagram Youtube
  • Slovenský jazyk
  • Lingua Italiana
  • Українська мова
  • Deutsche Sprache
  • English language