Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube
  • Slovenský jazyk
  • Lingua Italiana
  • Українська мова
  • Deutsche Sprache
  • English language

Litmanovská vizionárka Iveta: Varovanie Slovensku: Ľudia nechcú byť, chcú mať

06.09.2020 | Pozvánka / Príhovor

“Panna Mária hovorila o katastrofe, ktorá sa odohráva, ktorá je v srdci hlboko zakorenená a človek jej podlieha preto, lebo nie je okatá, lebo nevyčnieva, lebo nebúši, lebo nekričí, lebo nie je senzácia. A že tento druh katastrofy je ďaleko záludnejší, pretože to, čo nám ubližuje stálo za naším chrbtom a nevidíme to.“ Rozhovor s vizionárkou Ivetou natočený 1. augusta 2020, pri ktorom si spomína na zjavenia, ktoré sa odohrali pred 30 rokmi v Litmanovej.


Facebook Youtube