Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

LITMANOVSKÁ VIZIONÁRKA IVETA: Varovanie Slovensku: Ľudia nechcú byť, chcú mať

06.09.2020 | Pozvánka/Príhovor

“Panna Mária hovorila o katastrofe, ktorá sa odohráva, ktorá je v srdci hlboko zakorenená a človek jej podlieha preto, lebo nie je okatá, lebo nevyčnieva, lebo nebúši, lebo nekričí, lebo nie je senzácia. A že tento druh katastrofy je ďaleko záludnejší, pretože to, čo nám ubližuje stálo za naším chrbtom a nevidíme to.“

Rozhovor s vizionárkou Ivetou natočený 1. augusta 2020, pri ktorom si spomína na zjavenia, ktoré sa odohrali pred 30 rokmi v Litmanovej.


Facebook Instagram Youtube