Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ BRATISLAVA: Najdôležitejší je osobný vzťah s Ježišom Kristom

15.09.2020 | Pozvánka/Príhovor

Bratislavský katedrálny chrám je zasvätený sviatku Povýšenia Sv. Kríža, pri príležitosti tohto sviatku slávi Bratislavská eparchia každoročne odpustovú slávnosť Povýšenia úctyhodného a životodarného kríža nad celým svetom. Tento rok sa odpustová slávnosť koná v nedeľu 20.9.2020. Všetkých Vás srdečne pozývame pozerať naše živé prenosy z tejto odpustovej slávnosti.
V našej reportáži z Bratislavskej odpustovej slávnosti z roku 2017 sa dozviete:
⏺Ako prebiehal odpust
⏺Čo bolo dôležité pre ustanovenie sviatku
⏺Pozrieme sa na pravé relikvie Svätého Kríža

Vladyka Peter Rusnák: “Dívať sa na Ježiša Krista, dívať sa na jeho kríž, znamená chápať, i keď kríž nemožno pochopiť. Ľudskými postojmi, ľudskými myslienkami je kríž nevysvetliteľný, ale čo sa dá pochopiť, je tá láska, ktorá sa na ňom zjavila a cez tú lásku človek môže vidieť a chápať vlastný kríž ako prostriedok toho, aby sa Boh oslávil v mojom živote. Svätý apoštol Pavol povedal, že keď pociťujeme svoje slabosti, uznáme si, že sme slabí ľudia, vtedy sa môže prejaviť v plnosti Božia sila.“


Facebook Instagram Youtube