Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube
  • Slovenský jazyk
  • Lingua Italiana
  • Українська мова
  • Deutsche Sprache
  • English language

Spomienka: Vladyka Milan Šášik by dnes oslávil 68. narodeniny

17.09.2020 | Pozvánka/Príhovor

Prostredníctvom tohto videa si chceme zaspomínať na nedávno zosnulého mukačevského biskupa vladyku Milana Šášika CM a zároveň si uctiť jeho pamiatku. Poďte sa s nami pozrieť na prežívanie sviatku Svätého Bohozjavenia nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista na Zakarpatí. Vladyka Milan Šášik tu vyznamenal dobrodincov a veriacich za príkladnú pomoc eparchii. Táto slávnosť bola natočená presne 17 rokov od slávenia biskupskej primičnej liturgie vladyku Milana. Maria Badyda: "Som veľmi rada a vďačná Pánu Bohu, že nám dal nášho biskupa vladyku Milana, ako viete, on svojou snaživosťou dáva veľa síl, pre rozvoj a rekonštrukcie starších chrámov.“


Facebook Youtube