Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

SPOMIENKA: Vladyka Milan Šášik by dnes oslávil 68. narodeniny

17.09.2020 | Pozvánka/Príhovor

Prostredníctvom tohto videa si chceme zaspomínať na nedávno zosnulého mukačevského biskupa vladyku Milana Šášika CM a zároveň si uctiť jeho pamiatku. Poďte sa s nami pozrieť na prežívanie sviatku Svätého Bohozjavenia nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista na Zakarpatí. Vladyka Milan Šášik tu vyznamenal dobrodincov a veriacich za príkladnú pomoc eparchii. Táto slávnosť bola natočená presne 17 rokov od slávenia biskupskej primičnej liturgie vladyku Milana.

Maria Badyda: "Som veľmi rada a vďačná Pánu Bohu, že nám dal nášho biskupa vladyku Milana, ako viete, on svojou snaživosťou dáva veľa síl, pre rozvoj a rekonštrukcie starších chrámov.“


Facebook Instagram Youtube