Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

SPOLOČENSTVO SKALA: Naším cieľom je vyformovať silné rodiny

28.09.2020 | Pozvánka/Príhovor

V poslednú septembrovú sobotu sa v obci Veľký Ruskov stretlo spoločenstvo kňazských a laických rodín SKALA, aby oslávilo Deň spoločenstva. Tejto udalosti sa zúčastnil aj vladyka Cyril Vasiľ SJ, a veriaci tak absolvovali aj Moleben k presvätej Bohorodičke, pri ktorom vladyka Cyril zdôraznil potrebu dobra v rodine. Pripomeňte si prostredníctvom nášho videa toto výnimočné spoločenstvo. Poďte sa s nami pozrieť, ako to v takom spoločenstve vyzerá. Taktiež sa prostredníctvom videa dozviete niečo o vzniku, pravidelných stretnutiach a aktivitách spoločenstva SKALA, ktoré sa zameriava na obnovu manželskej duchovnosti a podporu rodinného života. Otec Michal Hospodár: "Je veľmi potrebné, aby si každý kresťan, nie len kňaz, našiel svoje miesto v nejakom spoločenstve. Lebo Boh sám je spoločenstvo troch najsvätejších osob: Otec, Syn a Svätý Duch, a ak chceme žiť kresťanstvo naplno, tak to ani ináč nejde. Riskujeme, že sa to kresťanstvo ani nepodarí prežívať naplno, ak ho nežijeme aj vo viditeľnom spoločenstve. Tak ako my to máme tu v SKALE. Tlačovú správu o udalosti Deň spoločenstva SKALA si môžete prečítať tu: https://grkatke.sk/aktualita/2020-09-27-210633-den-spolocenstva-skala


Facebook Instagram Youtube