Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

SVIATOK POKROV: Panna Mária sňala z hlavy svoju šatku, aby ochránila ľudí

01.10.2020 | Pozvánka/Príhovor

Októbrová fatimská sobota na pútnickom mieste Klokočov bola spätá nielen so zjavením z Fatimy, ale aj so sviatkom Pokrov presvätej Bohorodičky, ktorý gréckokatolícka cirkev slávi 1. októbra. Pripomeňte si prostredníctvom nášho videa, k akej historickej udalosti sa tento sviatok viaže, no taktiež Vám v ňom prinášame pohľad na slávenie fatimskej soboty v Klokočove z roku 2016. Tento rok si októbrovú fatimskú sobotu na pútnickom mieste Klokočov môžete pozrieť prostredníctvom nášho živého vysielania. Začíname o 8:30 modlitbou ruženca a o 9:30 pokračujeme svätou liturgiou. Vladyka Milan Chautur: "Veľa ľudí dnes ide do pekla. Ak by sme si peklo predstavovali ako čosi, čo je kdesi v hlbinách zeme alebo kdesi mimo nás, tak by sme si ho zle predstavovali. Lebo peklo to je stav. Stav ľudského vnútorného rozpoloženia, ktoré prežívajú ľudia, mnohí už dnes. Ono totiž začína už dnes a to v srdciach ľudí, ktorí nepoznajú a nechcú poznať Boha, nepoznajú a nechcú rešpektovať Boží zákon. Ženú sa za novými a novými zážitkami, za novými ziskami a čím viacej toho získavajú, tým viacej nepokoja sa v ich srdci rozhostí, lebo už stratili ľudskosť."


Facebook Instagram Youtube