Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

RUŽENCOVÁ SLÁVNOSŤ MICHALOVCE: Sila ružencovej modlitby je obrovská

09.10.2020 | Pozvánka/Príhovor

Druhý októbrový víkend je už tradične spätý s ružencovou odpustovou slávnosťou, ktorú organizuje Arcibratstvo svätého ruženca pri Bazilike Minor Michalovce. Prostredníctvom nášho videa si pripomeňte spolu s nami túto slávnosť z roku 2018, ktorú celebroval vladyka Milan Chautur.

Kto vlastne tvorí Arcibratstvo svätého ruženca? Čo je zmyslom tohto spoločenstva a koľko majú členov? Prečo je modlitba ruženca taká účinná? Toto všetko sa dozviete vo videu.

Vladyka Milan Chautur: "Modlitba ruženca okrem toho, že je biblická, je aj meditatívna, rozjímavá. Jednotlivé tajomstvá nám poodhaľujú dejiny spásy, do ktorých sa aj treba vnárať, aby sme si uvedomili to, k čomu sme my povolaní cez Kristovu obetu kríža, k vzkrieseniu a k večnému životu. Preto je modlitba svätého ruženca tak silná a zdôrazňovaná."

Bazilika Minor v Michalovciach bude aj tento rok v dňoch 11. - 12. októbra prežívať odpustovú slávnosť ASR.


Facebook Instagram Youtube