Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

OTCOVIA PÚŠTE (208) - Sv. Izák Sýrsky - Všetci máme podiel na padnutej ľudskej prirodzenosti

15.10.2020 | Otcovia Púšte

Svätý Izák Sýrsky hovorí: Miluj chudobných, aby si cez nich tiež našiel milosrdenstvo.“


Facebook Instagram Youtube
  • Slovenský jazyk
  • Lingua Italiana
  • Українська мова
  • Deutsche Sprache
  • English language