Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

OTCOVIA PÚŠTE (209) - Sv. Izák Sýrsky - Prinúť sa vzdať väčšiu úctu blížnemu

16.10.2020 | Otcovia Púšte

Svätý Izák Sýrsky učí: Keď stretneš blížneho, prinúť sa vzdať mu väčšiu úctu, než mu patrí.“


Facebook Instagram Youtube
  • Slovenský jazyk
  • Lingua Italiana
  • Українська мова
  • Deutsche Sprache
  • English language