Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

HOMÍLIA: Hľadajme normálne a reálne riešenia pre dnešnú situáciu

19.10.2020 | Homílie

Drahí veriaci vypočujte si homíliu, ktorú predniesol vladyka Milan Chautur 5. septembra počas fatimskej soboty na pútnickom mieste Klokočov. Vladykove slová sa veľmi úzko vzťahujú na momentálnu situáciu.

„Častým opakovaním a zdôrazňovaním čísel, ktoré sa zmnožujú vo svete vzhľadom na nákazu, mnohých ľudí síce vystrašia tieto čísla, ale iní to začnú brať na ľahkú váhu a začnú tieto slová už ani nepočúvať. My sme tu prišli preto, aby sme počúvali Máriu a aby sme počúvali aj jej napomínajúci hlas.“


Facebook Instagram Youtube