Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

HOMÍLIA: Nie je problém nasýtiť chudobných, problém je nasýtiť bohatých

26.10.2020 | Homílie

Drahí veriaci, vypočujte si zaujímavú homíliu, ktorú na pútnickom mieste Litmanová predniesol o. Jozef Urvinitka. Kázeň sa zaoberá svetom bohatých, no najmä našim svetom, v ktorom chýba súcit a porozumenie.

"Lazár sa nedostal do neba, pretože bol chudobný, pretože môžeme povedať, že bol nikto, že trpel. On mohol byť chudobný a pred domom toho boháča nadávať, preklínať ho, zlorečiť. Ale on objíma kríž, on objíma situáciu, v ktorej sa nachádza."


Facebook Instagram Youtube