Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

PRÍHOVOR: VLADYKA CYRIL VASIĽ: Modlitba za nenarodené deti

04.11.2020 | Pozvánka/Príhovor

Fórum života organizuje akciu s názvom Sviečka za nenarodené deti, počas modlitieb panychídy vladyka Cyril Vasiľ SJ pripomenul dôležitosť modlitieb za všetky nenarodené deti. Tie, o ktoré prišli matky pred narodením, ale aj tie, na ktorých bol spáchaný potrat. Počas modlitby bola zapálená sviečka za všetky tieto deti, môžeme preto naďalej prosiť za ich duše a taktiež za ich rodičov.


Facebook Instagram Youtube