Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

ARCHIMANDRITA JAROSLAV LAJČIAK: Modlitba za rodiny ku Klokočovskej Bohorodičke

14.11.2020 | Pozvánka/Príhovor

Drahí veriaci, spojte sa spoločne s nami v modlitbe za rodiny ku Klokočovskej Bohorodičke pod vedením archimandritu Jaroslava Lajčiaka. Archimandrita Lajčiak si pre nás vo videu taktiež pripravil nádherné spevy a požehnanie ikonou. Započúvajte sa preto do slov o našej Nebeskej Matke.


Facebook Instagram Youtube