Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

OTCOVIA PÚŠTE (240) - Sv. Izák Sýrsky - Nechváľme sa predčasne

16.11.2020 | Otcovia Púšte

Svätý Izák Sýrsky hovorí: „Ak si nevynaložil žiadne úsilie, nehovor o čnostiach. Utrpenia kvôli Pánovi sú pre neho viac vzácnejšie než všetky sľuby a obety.; a pach ich potu prevyšuje akúkoľvek vôňu vzácneho kadidla.“


Facebook Instagram Youtube
  • Slovenský jazyk
  • Lingua Italiana
  • Українська мова
  • Deutsche Sprache
  • English language