Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

VLADYKA JÁN BABJAK SJ: Vyjadruje podporu gréckokatolíckej charite prešov

20.11.2020 | Pozvánka/Príhovor

Gréckokatolícka charita Prešov spoločne s prešovským arcibiskupom metropolitom Jánom Babjakom SJ pozývajú všetkých ľudí, ktorí majú túžbu pomôcť potrebám charity k tradičnej jesennej zbierke, ktorá bude prebiehať v mnohých farnostiach na Slovensku. Pri tejto príležitosti sa vladyka Ján Babjak prihovára všetkým veriacim vo videu s prosbou o pomoc pre Gréckokatolícku charitu.
Z dôvodu súčasných pandemických opatrení je možnosť prispieť na chod charity viacerými spôsobmi. Veriaci môžu v období od 21. – 29. novembra finančne podporiť Gréckokatolícku charitu Prešov prostredníctvom:
- zbierky v chrámoch počas nedele (29. novembra)
- prevodom na účet: IBAN: SK18 7500 0000 0040 0842 5976
variabilný symbol: 662
- poštovou poukážkou (nájdete ju na webovej stránke Charity)
- osobne na Centre GKCH (Hlavná 2, Prešov)
- osobne u správcu farnosti a následne s vaším súhlasom prevodom na účet
Aj v tomto nie ľahkom období pandémie je prioritnou snahou Gréckokatolíckej charity byť ešte bližšie pri ľuďoch, ktorí potrebujú podať pomocnú ruku. Ponúkame vám len pár príkladov našej pomoci v roku 2020:
- pomoc 32 rodinám v núdzi vďaka nadácii EPH,
- viac ako 6 600 vyzbieraných školských pomôcok pre deti z 82 rodín a pre ďalších 15
organizácií, farností a škôl,
- vyzbierané potraviny v rámci mimoriadnej Tesco zbierky pre 8 rodín v núdzi a pobytové
zariadenia GKCH.
Aktuálne sa taktiež pracuje aj na skvalitňovaní a zlepšovaní podmienok v zariadeniach, kde sú poskytované služby. V súčasnosti sa pracuje:
- na dostavbe priestorov Centra pre deti a rodiny v Prešove,
- na oprave fasády v pobytových sociálnych službách Pod Táborom v Prešove.

Viac si môžete prečítať na www.grkatke.sk


Facebook Instagram Youtube