Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

VLADYKA JÁN BABJAK SJ VYJADRUJE PODPORU GRÉCKOKATOLÍCKEJ CHARITE PREŠOV

20.11.2020 | Pozvánka/Príhovor

Gréckokatolícka charita Prešov spoločne s prešovským arcibiskupom metropolitom Jánom Babjakom SJ pozývajú všetkých ľudí, ktorí majú túžbu pomôcť potrebám charity k tradičnej jesennej zbierke, ktorá bude prebiehať v mnohých farnostiach na Slovensku. Pri tejto príležitosti sa vladyka Ján Babjak prihovára všetkým veriacim vo videu s prosbou o pomoc pre Gréckokatolícku charitu. Z dôvodu súčasných pandemických opatrení je možnosť prispieť na chod charity viacerými spôsobmi. Veriaci môžu v období od 21. – 29. novembra finančne podporiť Gréckokatolícku charitu Prešov prostredníctvom: - zbierky v chrámoch počas nedele (29. novembra) - prevodom na účet: IBAN: SK18 7500 0000 0040 0842 5976 variabilný symbol: 662 - poštovou poukážkou (nájdete ju na webovej stránke Charity) - osobne na Centre GKCH (Hlavná 2, Prešov) - osobne u správcu farnosti a následne s vaším súhlasom prevodom na účet Aj v tomto nie ľahkom období pandémie je prioritnou snahou Gréckokatolíckej charity byť ešte bližšie pri ľuďoch, ktorí potrebujú podať pomocnú ruku. Ponúkame vám len pár príkladov našej pomoci v roku 2020: - pomoc 32 rodinám v núdzi vďaka nadácii EPH, - viac ako 6 600 vyzbieraných školských pomôcok pre deti z 82 rodín a pre ďalších 15 organizácií, farností a škôl, - vyzbierané potraviny v rámci mimoriadnej Tesco zbierky pre 8 rodín v núdzi a pobytové zariadenia GKCH. Aktuálne sa taktiež pracuje aj na skvalitňovaní a zlepšovaní podmienok v zariadeniach, kde sú poskytované služby. V súčasnosti sa pracuje: - na dostavbe priestorov Centra pre deti a rodiny v Prešove, - na oprave fasády v pobytových sociálnych službách Pod Táborom v Prešove. Viac si môžete prečítať na www.grkatke.sk


Facebook Instagram Youtube
  • Slovenský jazyk
  • Lingua Italiana
  • Українська мова
  • Deutsche Sprache
  • English language