Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

KROKY VIERY (7) - Pôstne jednohubky s vladykom Cyrilom

21.11.2020 | Pozvánka/Príhovor

Siedme a desiate Božie prikázanie spolu súvisia, keďže nám rozprávajú o hriechu krádeže a túžby po cudzích peniazoch. Na túto tému sa pozrel vladyka Cyril Vasiľ v dnešnom predvianočnom zamyslení. Neváhajte si vladykove múdre slová vypočuť.


Facebook Instagram Youtube