Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

KROKY VIERY (9) - Pôstne jednohubky s vladykom Cyrilom

23.11.2020 | Pozvánka/Príhovor

Drahí veriaci, všetky Božie prikázania vladyka Cyril Vasiľ SJ vo svojich predvianočných zamysleniach vyčerpal a tak je čas na niečo nové. A preto si dnes vypočujte nádhernú pôstnu jednohubku o cirkevných prikázaniach.


Facebook Instagram Youtube