Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

SEMINARISTOM BOLI ODOVZDANÉ PODRIASNIKY

24.11.2020 | Pozvánka/Príhovor

Nedávno sme Vás informovali o tom, že seminaristi druhého ročníka získali svoje prvé podriasniky, ktoré im odovzdali vladyka Ján Babjak SJ a vladyka Cyril Vasiľ SJ. Pri tejto príležitosti Vám dávame do pozornosti video, ktoré vzniklo v roku 2016 a zobrazuje odovzdávanie podriasnikov v kňazskom seminári v Prešove. Poďte sa s nami pozrieť, ako táto výnimočná udalosť prebieha.


Facebook Instagram Youtube