Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

KROKY VIERY (11) - Pôstne jednohubky s vladykom Cyrilom

25.11.2020 | Pozvánka/Príhovor

Aspoň raz v roku sa vyspovedať a prijať Eucharistiu. Tak znie štvrté cirkevné prikázanie a teda aj téma dnešného pôstneho zamyslenia sa, ktoré si pre nás pripravil vladyka Cyril Vasiľ SJ. "V každej sviatosti pôsobí Kristus. Osobne sa obracia na každého hriešnika: Synu, odpúšťajú sa ti hriechy. Je lekárom skláňajúcim sa ku každému chorému, ktorý potrebuje, aby ho uzdravil."


Facebook Instagram Youtube