Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

KROKY VIERY (14) - Pôstne jednohubky s vladykom Cyrilom

28.11.2020 | Pozvánka/Príhovor

Započúvajte sa do nádherných slov o tretej hlavnej pravde - Syn Boží sa stal človekom, aby nás vykúpil - ktoré si pre nás pripravil už tradične vladyka Cyril Vasiľ SJ. Ľudia potrebovali záchranu, potrebovali svetlo a preto prišiel Ježiš, ktorý spôsobil, že už nič nebude ako predtým.


Facebook Instagram Youtube