Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

PÚTNICKÉ CENTRUM ĽUTINA: Modlitba akatistu vyjadruje veľkú duchovnú hĺbku

02.12.2020 | Pozvánka/Príhovor

Drahí veriaci, Pútnické centrum Ľutina na čele s riaditeľom centra o. Petrom Iľkom Vás pozývajú na modlitbu akatistu, ktorá začína každý pracovný deň o 17:30. Zároveň nám o. Peter Iľko, o. Jaroslav Kačmár, o. Vasiľ Kindja vo videu porozprávali niečo o hĺbke a dôležitosti tejto modlitby, ktorou toho mnoho vyprosujeme.
Akatist z Ľutiny budeme tento týždeň vysielať na našom facebookovom kanáli TV LOGOS.


Facebook Instagram Youtube