Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

KROKY VIERY (22) - Pôstne jednohubky s vladykom Cyrilom

06.12.2020 | Pozvánka/Príhovor

Dnešné predvianočné zamyslenie patrí piatemu skutku telesného milosrdenstva - Väznených vykupovať. Na príklade Pápeža Františka tu vladyka Cyril Vasiľ SJ poukazuje na dôležitosť tohto skutku milosrdenstva. Aj väzni si zaslúžia našu návštevu či modlitbu, veď predsa Boh miluje všetkých ľudí rovnako.


Facebook Instagram Youtube