Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

...S BOŽÍM SLOVOM (29) - Môžeš Ho počuť

06.12.2020 | S Božím slovom

Či sme dobre rozumeli? Malomocní, ktorí len z diaľky komunikujú s Pánom Ježišom by mohli byť pokojne v týchto rozpakoch. Na ich tele žiadna zmena a vraj sa majú ísť ukázať kňazom. Som presvedčený o tom, že práve postoj dôvery a vďačnosti i im pomohol poslúchnuť a prijať aj uzdravenie. Môžme sa to, zvlášť od toho jedného, čo sa prišiel aj poďakovať, učiť v plnosti. Nezáleží na tom v akej izolácii sa nachádzaš, dôveruj Ježišovmu slovu, prehlbuj svoju vďačnosť a ona ťa vždy učisteného, privedie do bezpečného spoločenstva s inými kresťanmi.


Facebook Instagram Youtube