Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

KROKY VIERY (25) - Pôstne jednohubky s vladykom Cyrilom

09.12.2020 | Pozvánka/Príhovor

Drahí veriaci, dnešnou predvianočnou jednohubkou začíname ďalšiu kategóriou, ktorou sú skutky duchovného milosrdenstva. Prvým z týchto skutkov je Hriešnikov napomínať. Ľudia vo všeobecnosti nemajú radi slovo hriech a nie vždy chcú počúvať o tom, že páchajú niečo zlé. Máme zodpovednosť voči človeku, ktorý hreší? Máme za takým človekom prísť a poučiť ho?


Facebook Instagram Youtube