Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

PRVÉ VÝROČIE ÚMRTIA BISKUPA JÁNA EUGENA KOČIŠA

08.12.2020 | Pozvánka/Príhovor

Drahí veriaci, uplynul rok od úmrtia emeritného pomocného biskupa a titulárneho abrittského biskupa Mons. Jána Eugena Kočiša. Pri tejto príležitosti Vám prinášame magazín z roku 2019, v ktorom si môžete pripomenúť tohto výnimočného kňaza, ktorý bol posledným biskupom Gréckokatolíckej cirkvi u nás,,pamätajúci na likvidáciu Gréckokatolíckej cirkvi. Jeho neobyčajný život je opísaný v knihe V nádeji vzkriesenia, ktorej autorom je Ľubomír Petrík a vyšla v roku 2019 v Prešove. Sú to rozhovory, ktoré viedol s vladykom Jánom Eugenom. Narodil sa 25. júna 1926 v Pozdišovciach. V roku 1950 bol bohoslovcom v gréckokatolíckom kňazskom seminári v Prešove. Pri likvidácii Gréckokatolíckej cirkvi v bývalom Československu zostal verný Bohu, Gréckokatolíckej cirkvi, Svätému Otcovi a svojmu svedomiu. Vysvätený na kňaza bol so súhlasom svojho biskupa blahoslaveného Pavla Petra Gojdiča OSBM tajne rožňavským biskupom Róbertom Pobožným v nemocničnej kaplnke v Rožňave 1. januára 1951. Bolo to počas jeho prvej dovolenky z PTP, kde pracoval na rôznych miestach v rokoch 1950 až 1953. Jeho biskupským heslom bolo zvolanie: „Můj Ježíši, Milosrdenství!“ Zomrel zaopatrený sviatosťami 4. decembra 2019, v nedožitom 94. roku života, v 69. roku kňazstva a v začatom 53. roku od tajnej, resp. v 16. roku od verejnej biskupskej vysviacky. Vladyka Ján Eugen Kočiš bol v čase úmrtia druhým najstarším biskupom spomedzi hierarchov byzantskej tradície. Celú tlačovú správu o výročí úmrtia Mons. Kočiša si môžete prečítať tu: http://www.grkatpo.sk/?spravy&id=3434


Facebook Instagram Youtube