Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

KROKY VIERY (26) - Pôstne jednohubky s vladykom Cyrilom

10.12.2020 | Pozvánka/Príhovor

Drahí veriaci, druhým skutkom duchovného milosrdenstva je Nevedomých vyučovať. Prejavom lásky nie je len dávanie darčekov či matérie, ale aj zdieľanie múdrosti a šírenie vzdelanosti. Nevedomosť je rozšírená všade, nie len v krajinách tretieho sveta.


Facebook Instagram Youtube