Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

KROKY VIERY (33) - Pôstne jednohubky s vladykom Cyrilom

17.12.2020 | Pozvánka/Príhovor

Druhou kardinálnou čnosťou je SPRAVODLIVOSŤ. Byť čestný a pravdivý je v dnešnej spoločnosti snáď jedným z najžiadanejších pojmov. Želáme si spravodlivú vládu, spravodlivé súdne procesy či spravodlivý plat. No vladyka Cyril Vasiľ SJ nám v dnešnom predvianočnom zamyslení vysvetlil, že tam čnosť spravodlivosti vôbec nekončí.


Facebook Instagram Youtube