Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

KROKY VIERY (34) - Pôstne jednohubky s vladykom Cyrilom

18.12.2020 | Pozvánka/Príhovor

Treťou kardinálnou čnosťou je STATOČNOSŤ. Statočnosť nazývame aj mravnou silou. Vďaka čomu zvládame čeliť skúškam a problémom? Čo je účinné v odolávaní pokušeniu? Je to práve mravná sila, ktorá nám pomáha vyhrať nad diablom a jeho snahám odlúčiť nás od Boha a od seba samých.


Facebook Instagram Youtube