Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

KROKY VIERY (36) - Pôstne jednohubky s vladykom Cyrilom

20.12.2020 | Pozvánka/Príhovor

Po kardinálnych čnostiach dnešným dňom začíname ďalšiu duchovnú kategóriu, ktorou sú teologálne čnosti. Viete, čo vlastne tá teologálna čnosť je? Teologálne čnosti sa viažu na Boha a na jeho zjavenie. V dnešnom predvianočnom zamyslení sa vladyka Cyril Vasiľ SJ zameral na prvú teologálnu čnosť, ktorou je VIERA.


Facebook Instagram Youtube