Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

KROKY VIERY (38) - Pôstne jednohubky s vladykom Cyrilom

22.12.2020 | Pozvánka/Príhovor

Dostávame sa k niečomu, o čom Ježiš povedal, že je to najväčšia z troch čností. Tretia teologálna čnosť sa nazýva LÁSKA, je naplnením zákona, je podstatou a dôvodom, prečo existujeme a prečo má náš život zmysel. Boh je Láska. Vypočujte si, čo o nej hovorí vladyka Cyril Vasiľ SJ.


Facebook Instagram Youtube