Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

VIANOČNÝ PRÍHOVOR: Vladyka Cyril Vasiľ: Dnešná radosť patrí všetkým

24.12.2020 | Pozvánka/Príhovor

Drahí veriaci, už o chvíľu nastane čas Božieho narodenia a preto sa nám chce vladyka Cyril Vasiľ SJ prihovoriť nádhernými slovami a priniesť nám do sŕdc a do všetkých domácností zvesť o príchode Spasiteľa. Smrť bola zničená, na nebi sa zjavila hviezda, ktorá nám priniesla večnú nádej. Započúvajte sa preto s nami do vianočného príhovoru vladyku Cyrila. "Už nemusíme vravieť prach si a na prach sa obrátiš."


Facebook Instagram Youtube