Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

HOMÍLIA - VLADYKA PETER RUSNÁK - Je až tragické, čo niektorí ľudia pri spovedi povedia

25.01.2021 | Homílie

Drahí veriaci, počas slávenia predpôstnej nedele si pre vás vladyka Peter Rusnák pripravil homíliu, ktorá hovorí o dôležitosti vyznania našich hriechov pred Bohom. Potrebuje si naše hriechy priznať, a taktiež ich poznať.

Neváhajte si túto homíliu vypočuť.


Facebook Instagram Youtube