Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube
Na bankový účet môžete zasielať jednorazové platby alebo pravidelné platby nastavením trvalého príkazu vo Vašej banke alebo v Internet Bankingu.
IBAN:
SK55 0200 0000 0038 1828 7654
SWIFT:
SUBASKBX
Bankové spojenie:
VÚB, a.s.
Majiteľ účtu:
Pre LOGOS, o.z., Michalovská 63/2, 073 01 Sobrance

Facebook Instagram Youtube