Televízia LOGOS
  • Slovenský jazyk
  • Lingua Italiana
  • Українська мова
  • Deutsche Sprache
  • English language

Podporte LOGOS

Náboženské televízie u nás aj vo svete fungujú z pravidelných drobných príspevkov jednotlivcov. Z nich sú hradené náklady spojené s výrobou relácií a vysielania. Aj televízia LOGOS túto pomoc potrebuje pre svoj ďalší rozvoj. Ak má toto dielo prežiť a rásť potrebujeme Vašu pomoc. Pre nekomerčný charakter projektu je pomoc zo strany divákov výslovne nevyhnutná.

Vyzývame na podporu projektu LOGOS, či už duchovnú, praktickú alebo finančnú, každého, kto v ňom vidí zmysel. Len s Božou a Vašou pomocou sa môže toto dielo rozvíjať a ďalej šíriť.

Za Vašu pomoc Vám vopred ďakujeme.

Ďalšie informácie nájdete v závere tohto videa


Facebook Youtube