Televízia LOGOS
 • Slovenský jazyk
 • Lingua Italiana
 • Українська мова
 • Deutsche Sprache
 • English language

Kaplnka Nepoškvrneného počatia Presvätej Bohorodičky


Litmanová, obec v okrese Stará Ľubovňa, je najmladším pútnickým miestom Prešovskej gréckokatolíckej archieparchie. Do povedomia sa dostala v súvislosti so zjavením Panny Márie Ivete Korčákovej a Kataríne Česelkovej na hore Zvir. Zjavenia trvali od 5. augusta 1990 do 6. augusta 1995.

8 augusta 2004 bolo toto miesto ustanovené za miesto modlitby a kaplnka posvätená Nepoškvrnenému počatiu Panny Márie. 7. septembra 2008, pri príležitosti posviacky nového liturgického priestoru, prešovský arcibiskup a metropolita Mons. Ján Babjak SJ vyhlásil Kaplnku Nepoškvrneného počatia Presvätej Bohorodičky na hore Zvir s celým areálom a prameňom za pútnické miesto Prešovskej gréckokatolíckej archieparchie. Zároveň vyhlásil dekrét o podmienkach na získanie plnomocných odpustkov na tomto mariánskom mieste.

8. augusta 2010 bol slávnostne zverejnený dekrét o ustanovení puta duchovného príbuzenstva tohto mariánskeho pútnického miesta s pápežskou bazilikou Santa Maria Maggiore v Ríme. Na základe tohto dekrétu udelila Apoštolská penitenciária tomuto pútnickému miestu oplnomocné odpustky.

V roku 2011 vladyka Ján posvätil na hore Zvir v Litmanovej nový Spovedný dom bl. Metoda Dominika Trčku, v ktorom sa okrem spovedníc nachádza aj pastoračná miestnosť.

Okrem hlavnej púte, ktorá sa koná v auguste (nedeľa po prvom piatku), sa na hore Zvir konajú púte každý mesiac v nedeľu po prvom piatku.

Od roku 2010 sa v Ľutine a v Litmanovej konajú rôzne stavovské púte, ktoré chcú prispieť k novej evanjelizácii ľudu.

Pravidelné priame prenosy

Nedeľa:
 • 10:30 - Svätá liturgia
 • 13:30 - Sv. ruženec
 • 14:00 - Svätá liturgia, modlitba na úmysel Svätého Otca, posvätenie náboženských predmetov, Korunka Božieho milosrdenstva, Adorácia.
 • 17:00 - Večiereň a požehnanie s Eucharistiou – v Eucharistickej kaplnke
Všedné dni a sviatky:
 • 10:00 - Sv. ruženec
 • 10:30 - Sv. liturgia, modlitba na úmysel Svätého Otca, posvätenie náboženských predmetov, Korunka Božieho milosrdenstva
 • 15:00 - Korunka Božieho milosrdenstva
 • 17:00 - Večiereň a požehnanie s Eucharistiou – v Eucharistickej kaplnke
Každý utorok:
 • Po sv. liturgii a Korunke je moleben - pobožnosť za chorých a na rôzne úmysly za žijúcich
Každý štvrtok:
 • Eucharistická adorácia po svätej liturgii
Každý piatok:
 • 9:15 - Krížová cesta - začína pri kríži pod horou Zvir - len v období Veľkého pôstu
 • Po sv. liturgii o 10:30 a Korunke k Božiemu milosrdenstvu je panychída – pobožnosť za zosnulých

Aktuálne informácie na: www.horazvir.sk

Podporte LOGOS TV - online a živé prenosy! Kliknite sem

Nefunguje Vám online prenos? Kliknite sem


Facebook Youtube