Televízia LOGOS
 • Slovenský jazyk
 • Lingua Italiana
 • Українська мова
 • Deutsche Sprache
 • English language

Bazilika Zosnutia Presvätej Bohorodičky


Najvýznamnejším pútnickym miestom gréckokatolíkov na Slovensku je Ľutina. Nachádza sa nedaľeko Sabinova.

V správe o ľutinskom zjavení sa spomína, že 19. augusta 1851, na sviatok Premenenia Pána (podľa juliánskeho kalendára), sa miestnej obyvateľke Zuzane Feketeovej zjavil sv. Mikuláš. Na mieste týchto zjavení bola v roku 1854 postavená kaplnka zasvätená sviatku Zosnutia Presvätej Bohorodičky. Pápež Pius IX. 11. mája 1855 obdaril Ľutinu plnomocnými odpustkami.

V roku 1988 bol Chrám Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Ľutine povýšený pápežom Jánom Pavlom II. na baziliku minor. V roku 2009 bola ukončená jej rekonštrukcia a 16. augusta 2009 ju po jej rozšírení o dve bočné lode a obnovení vladyka Ján Babjak SJ posvätil. 9. júna 2010 bola Bazilika Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Ľutine pričlenená zvláštnym putom duchovného príbuzenstva k bazilike Santa Maria Maggiore v Ríme. Na základe tohto dekrétu udelila Apoštolská penitenciária bazilike minor v Ľutine plnomocné odpustky.

Program slávení v Bazilike Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Ľutine

Nedeľa:
 • 09:30 – Sv. ruženec
 • 10:00 - Svätá liturgia
 • 15:00 - Hodina Božieho milosrdenstva: Korunka Božieho milosrdenstva, Večiereň.
Všedné dni (pondelok - piatok):
 • 07:30 – Modlitba 3. hodinky (času)
 • 15:00 - Hodina Božieho milosrdenstva: Korunka Božieho milosrdenstva, Večiereň.
Streda:
 • 17:30 - Sv. ruženec
 • 18:00 - Liturgia vopred posvätených darov (VPD)
Piatok:
 • 17:30 - Krížová cesta
 • 18:00 - Liturgia vopred posvätených darov (VPD)
Sobota:
 • 15:00 - Hodina Božieho milosrdenstva: Korunka Božieho milosrdenstva, Veľká večiereň
Fatimská sobota:
 • 09:30 – Sv. ruženec
 • 10:00 - Archijerejská sv. liturgia
 • Prednáška

Aktuálne informácie na: www.bazilikalutina.sk

Podporte LOGOS TV - online a živé prenosy! Kliknite sem

Nefunguje Vám online prenos? Kliknite sem


Facebook Youtube