Televízia LOGOS Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

Bazilika Zoslania Svätého Ducha


Chrám Svätého Ducha v Michalovciach je materským chrámom redemptoristov východného obradu na Slovensku. Vybudovali ho v rokoch 1931 - 1934 v neobyzantskom slohu. Od počiatku až do roku 1950 slúžil ako pútnické miesto pre gréckokatolíkov zo Zemplína. Po návrate otcov redemptoristov v roku 1990 chrám opäť slúži svojmu pôvodnému účelu.

Od roku 2001 sú v bočnom oltári Božského Srdca (vpravo od ikonostasu) uložené ostatky blahoslaveného hieromučeníka Metoda Dominika Trčku CSsR. Hlavný eparchiálny odpust sa tu každoročne koná v Nedeľu svätej Päťdesiatnice. Tematicky je prvý deň odpustu zameraný na obnovu kňazov Košickej eparchie. Okrem toho sa v chráme každoročne slávia aj významné odpusty ku cti ružencovej Božej Matky a ku cti bl. Metoda D. Trčku CSsR a tiež fatimské soboty. Na odpustovej slávnosti 2012 bol zverejnený dekrét Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí o tom, že rehoľný chrám v Michalovciach bol povýšený na baziliku minor.

Pravidelné priame prenosy - 12.10 - 18.10

Pondelok
 • 06:00 - Sv. liturgia
 • 18:00 - Sv. liturgia
Utorok
 • 06:00 - Sv. liturgia
 • 18:00 - Sv. liturgia
Streda
 • 06:00 - Sv. liturgia
 • 17:30 - Novéna k MUP
 • 18:00 - Sv. liturgia
Štvrtok
 • 06:00 - Sv. liturgia
 • 18:00 - Sv. liturgia
Piatok
 • 06:00 - Sv. liturgia
 • 18:00 - Sv. liturgia
 • - Moleben k sv. Gerardovi
Sobota
 • 06:00 - Sv. liturgia
 • 18:00 - Sv. liturgia
 • - Veľká večiereň
Nedeľa
 • 07:00 - Utiereň
 • 08:00 - Sv. liturgia (pre seniorov)
 • 09:30 - Sv. liturgia (pre rodiny s deťmi)
 • 11:00 - Sv. liturgia
 • 12:30 - Sv. liturgia
 • 16:15 - Sv. liturgia
 • 18:00 - Sv. liturgia

Podporte LOGOS TV - online a živé prenosy! Kliknite sem


Facebook Instagram Youtube