Televízia LOGOS Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube
 • Slovenský jazyk
 • Lingua Italiana
 • Українська мова
 • Deutsche Sprache
 • English language

Bazilika Zoslania Svätého Ducha


Chrám Svätého Ducha v Michalovciach je materským chrámom redemptoristov východného obradu na Slovensku. Vybudovali ho v rokoch 1931 - 1934 v neobyzantskom slohu. Od počiatku až do roku 1950 slúžil ako pútnické miesto pre gréckokatolíkov zo Zemplína. Po návrate otcov redemptoristov v roku 1990 chrám opäť slúži svojmu pôvodnému účelu.

Od roku 2001 sú v bočnom oltári Božského Srdca (vpravo od ikonostasu) uložené ostatky blahoslaveného hieromučeníka Metoda Dominika Trčku CSsR. Hlavný eparchiálny odpust sa tu každoročne koná v Nedeľu svätej Päťdesiatnice. Tematicky je prvý deň odpustu zameraný na obnovu kňazov Košickej eparchie. Okrem toho sa v chráme každoročne slávia aj významné odpusty ku cti ružencovej Božej Matky a ku cti bl. Metoda D. Trčku CSsR a tiež fatimské soboty. Na odpustovej slávnosti 2012 bol zverejnený dekrét Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí o tom, že rehoľný chrám v Michalovciach bol povýšený na baziliku minor.

Pravidelné priame prenosy

Pondelok
 • 09.00 - Moleben k bl. Metodovi
 • 09.30 - Sv. liturgia
 • 17.00 - Moleben k bl. Metodovi
 • 18.00 - Sv. liturgia
Utorok
 • 06.00 - Sv. liturgia
 • 17.30 - Moleben ku Klokočovskej B.
 • 18.00 - Sv. liturgia
 • 20.30 - Večerná kaplnka
Streda
 • 06.00 - Sv. liturgia
 • 17.30 - Novena k MUP
 • 18.00 - Sv. liturgia
Štvrtok
 • 06.00 - Sv. liturgia
 • 17.30 - Moleben ku Klokočovskej B.
 • 18.00 - Sv. liturgia
 • 20.30 - Večerná kaplnka
Piatok
 • 06.00 - Sv. liturgia
 • 17.30 - Moleben ku Klokočovskej B.
 • 18.00 - Sv. liturgia
Sobota
 • 07.00 - Sv. Liturgia
 • 17.00 - Veľká večiereň
 • 18.00 - Archijerejská sv. liturgia
Nedeľa
 • 07.00 - Utiereň
 • 08.00 - Sv. liturgia
 • 10.00 - Archijerejská sv. liturgia
 • 17.00 - Veľká večiereň s modlitbami

Podporte LOGOS TV - online a živé prenosy! Kliknite sem


Facebook Youtube