Televízia LOGOS
 • Slovenský jazyk
 • Lingua Italiana
 • Українська мова
 • Deutsche Sprache
 • English language

Bazilika Zoslania Svätého Ducha


Chrám Svätého Ducha v Michalovciach je materským chrámom redemptoristov východného obradu na Slovensku. Vybudovali ho v rokoch 1931 - 1934 v neobyzantskom slohu. Od počiatku až do roku 1950 slúžil ako pútnické miesto pre gréckokatolíkov zo Zemplína. Po návrate otcov redemptoristov v roku 1990 chrám opäť slúži svojmu pôvodnému účelu.

Od roku 2001 sú v bočnom oltári Božského Srdca (vpravo od ikonostasu) uložené ostatky blahoslaveného hieromučeníka Metoda Dominika Trčku CSsR. Hlavný eparchiálny odpust sa tu každoročne koná v Nedeľu svätej Päťdesiatnice. Tematicky je prvý deň odpustu zameraný na obnovu kňazov Košickej eparchie. Okrem toho sa v chráme každoročne slávia aj významné odpusty ku cti ružencovej Božej Matky a ku cti bl. Metoda D. Trčku CSsR a tiež fatimské soboty. Na odpustovej slávnosti 2012 bol zverejnený dekrét Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí o tom, že rehoľný chrám v Michalovciach bol povýšený na baziliku minor.

Pravidelné priame prenosy

Nedeľa:
 • 07.00 - Utiereň
 • 08.00 - sv. liturgia (cirkevnoslovenská)
 • 09.30 - sv. liturgia (rodiny s deťmi - slovenská)
 • 11.00 - sv. liturgia (slovenská)
Streda:
 • 17.30 - novéna k Matke Ustavičnej pomoci
 • 18.00 - liturgia vopred posvätených darov (VPD)
Piatok:
 • 17.20 - krížová cesta
 • 18.00 - liturgia vopred posvätených darov (VPD)
Sobota:
 • 17.30 - sv. ruženec
 • 18.00 - sv. liturgia + Veľká večiereň
Fatimská sobota:
 • 08.30 - sv. ruženec
 • 09.00 - tretí čas + prednáška
 • 09.30 - archijerejská sv. liturgia
Sviatky:
 • 17.30 - sv. ruženec
 • 18.00 - sv. liturgia
Každého 25. v mesiaci - bl. Metod CSsR :
 • 08.30 - sv. ruženec
 • 09.00 - moleben k bl. Metodovi CSsR
 • 09.30 - sv. liturgia, po ktorej nasleduje modlitba o uzdravenie s pomazaním olejom, ktorý je posvätený relikviou bl. Metoda CSsR (je možné posielať prosby a poďakovania - www.bazilikaredemptoristi.sk)
 • 16.30 - sv. ruženec
 • 17.00 - moleben k bl. Metodovi CSsR
 • 18.00 - sv. liturgia, po ktorej nasleduje modlitba o uzdravenie s pomazaním olejom, ktorý je posvätený relikviou bl. Metoda CSsR. Ak pripadne 25 v mesiaci na nedeľu, dopoludnia sú liturgie ako v nedeľu. Večerný zostáva nezmenený.

Podporte LOGOS TV - online a živé prenosy! Kliknite sem

Nefunguje Vám online prenos? Kliknite sem


Facebook Youtube